Smitteverninformasjon for seminsesongen

For at vi skal kunne gjennomføre avlssesongen på Norsk Fjordhestsenter våren 2020 er det svært viktig at alle held seg oppdatert og følgjer gjeldande regler og anbefalingar for smittevern gjeve av offentlege helsestyresmakter og reglar ved Norsk Fjordhestsenter.

Les meir