Norsk Fjordhestsenter
Norsk Fjordhestsenter
Om fjordhesten
Aktiviteter
Fjellturer
Hytteutleie
Kurs/Rideskole
Rideleir
Semin
Utstillinger
Lenkjer
Kontakt
Hovedsiden

 
 12.05.2016
Vi held på å bytte nettside
Vi held på å skifte nettside, så denne er litt mangelfullt oppdatert.

08.05.2016
Seminhingstar 2016
Her finn du informasjon om årets seminhingstar.

20.10.2015
LAUSHOPPING OG GANGARTAR
Utstillingstrening med laushopping og gangartar Dato: 20 februar og 9.april 2016 Sted: Norsk Fjordhestsenter

På Norsk Fjordhestsenter har du sjansen til å trene fram til utstillingssesongen. På to dagskurs, der du sjølv vel om du vil delta på begge eller kun det eine, får du prøve hesten din i laushopping under kyndig veiledning av Hanne Dahl Lien. Ho er spranginstruktør på ridelærerutdanninga på Starum, og vil trene både demohestar og kursdeltakarane sine hester. Her får du også tips om kva du bør tenke på når du skal bygge ei laushoppingsbane i eit ridehus. Etter lunsj blir tema dei ulike gangartane, der vi trener både mønstring for hand og under sal alt etter kva hester som er på plass. Dei som møter på februarkurset får tilbakemeldingar som dei kan trene vidare på fram til aprilkurset. Målet er at dei som melder seg på her skal stå bedre rusta til å prestere både i utstillingsringen og i vanlig bruk.
Hestane som deltek får låne dagboks på Fjordhestsenteret. Bindande påmelding og begrensa tal deltakarar.

Pris: Kr 950 som inkluderer lunsj
Påmeldingsfrist: 20.januar og 9.mars
Påmelding: post@norsk-fjordhestsenter.no08.09.2015
OPPRETTSKURS FJORDHEST
Norsk Fjordhestsenter har gleda av å invitere til kurs i oppdrett og avl av fjordhest. Det blir gjennomgang av det grunnleggande innan temaet, og kurset er ope for alle avlsinteresserte. Kurset er på Norsk Fjordhestsenter frå fredag16. oktober - søndag 18. oktober 2015. På programmet står tema som avl, avlsplan, oppdrett i praksis, brunst, drektigheit og utfordringar for fjordhesten. Norsk Fjordhestsenter har ansvaret for fagkurset, medan Eid Fjordhestlag vil arrangere samling av 1-års fjordingar laurdag ettermiddag og ha følskue søndag etter at kurset er slutt. Nærare informasjon om desse Fokus Unghest-aktivitetane kjem etter kvart. Avlsinteresserte kan sjå fram til ei aktiv og kompetansehevande langhelg på Norsk Fjordhestsenter.

FREDAG 16. OKTOBER

18.00 Opning av kurset ved Norsk Fjordhestsenter
18.10 Avl av fjordhest i eit historisk perspektiv, også sett i forhold til andre rasar. Fjordhesten sine preferansar. Ved Susan Hellum
19.15 – 20. 00 Rasepresentasjon ved Asle Espe, Norsk Fjordhestsenter

LAURDAG 17. OKTOBER

09.00 Presentasjon av vinnarane av Norges Fjordhestlag sin oppdrettar- og utstillarpris 2014 ved Jorunn og Vidar Heggheim

Dei deler erfaringane sine med oss og gjev nyttig informasjon om kva som har vore viktig for dei i avlsarbeidet.

10.00 Samanheng mellom godt eksteriør og gode brukseigenskapar ved Susan Hellum

11.00 – 13.00 Foring av drektig hoppe, føll og unghest ved fagkonsulent Felleskjøpet

14.00 – 17.00 Gjennomgang av unghestar med tanke på avlskombinasjon og individet sitt potensial. Testløype.

SØNDAG 18. OKTOBER

09.00 Brunst, drektigheit og foling ved veterinær T. Nes Hjelle

10.00 Statusrapport om fjordhestrasen Korleis behalde genetisk variasjon med avl på få individ? ved Janne Seilen og Jenny Johsen.

11.30 Berekraftig avl for framtida ved Susan Hellum og Janne Seilen

12.15 – 13.00Lunsj og oppsummering

13.00

NORGES STØRSTE FØLSKUE
Vi oppmodar alle til å få med seg dette arrangementet.
Eid Fjordhestlag kjem med nærare informasjon.
Kursavgift kr. 1400,- inklusiv lunsj betalast inn til konto nr. 3790 07 14905 innan 5.10.2015.
Påmelding til Norsk Fjordhestsenter: post@norsk-fjordhestsenter.no innan 25.09.2015.
For nærare informasjon ring 578 64 800 eller 480 38 338 (Asle)

Kurset er ope for alle hesteinteresserte!07.09.2015
Ridekurs hausten 2015
Vi startar opp ridekurs for både barn og vaksne i veke 38.

Vaksne Tysdagar kl 18 og 19 Barn Torsdagar kl 18 og 19 Deltakarane vert fordelt på tidene når vi har oversikt på påmeldte deltakarar.   Ridekursa går over 10 gongar og tilpassar gruppene til nivået til deltakarane. 1700 kroner per kurs. Meld deg på til Norsk Fjordhestsenter på telefon 57864800 eller e-post post@norsk- fjordhestsenter.no. Avgrensa tal ledige plassar.22.04.2015

NY DAGLEG LEIAR VED NORSK FJORDHESTSENTER

Magni Hjertenes Flyum er tilsett som ny dagleg leiar ved AS Norsk Fjordhestsenter.Ho tek over jobben etter at Jostein Vonheim har sagt opp stillinga si ved senteret.Hjertenes Flyum har vore tilsett ved VAKN (Vårt Akademi for kultur og næring) på Nordfjordeid sidan 2011. Ho har hovudfag i biologi frå Universitetet i Bergen, har vore organisasjonsekretær for Landslaget for lokalaviser, administrasjonssjef ved Ivar Aasen tunet og journalist i Fjordenes Tidende. Ho byrjar i stillinga i midten av august 2015. Vi ynskjer Magni Hjertenes Flyum velkomen som leiar på AS Norsk Fjordhestsenter !11.03.2015
Utstillingar 2015
HUSK INNMELDINGSFRISTANE TIL HINGSTEUTSTILLING OG UNGHESTSKUE ! Sjå terminlister her !

http://www.nhest.no/ …/Terminliste_hingsteutstillinger_2015.…

http://www.nhest.no/ …/Terminliste_hopper_vallaker_unghest_2…

18.02.2015
STLLINGSUTLYSING DAGLEG LEIAR
AS Norsk Fjordhestsenter, eit nasjonalt kompetansesenter med særleg ansvar for Fjordhesten. Norsk Fjordhestsenter skal fremme fjordhesten som nasjonal rase ved å gjennomføre nasjonale mål og strategiar innan avl og bruk av fjordhesten. Norsk Fjordhestsenter er eit av tre nasjonale hestesenter i Norge. Fjordhestsenteret har eit nært samarbeid med Norges Fjordhestlag og Fjord Horse International for å vidareutvikle fjordhesten som rase, og som ein god brukshest.

AS Norsk Fjordhestsenter søkjer etter ny dagleg leiar

• Ansvar for iverksetjing av styret sine strategiar og vedtak.
• Oppgåvene vil femne over eit breitt spekter frå praktiske administrative oppgåver til ulike utviklingsoppgåver for selskapet.
• Personal- og økonomiansvar.
• Strategiutvikling og prosjektutvikling, samt prosjektfinansiering og gjennomføring er sentrale oppgåver.
• Vi søkjer etter ein person med økonomisk – administrativ utdanning, relevant erfaring og tidlegare praksis vert tillagt vekt.
• Stillinga stiller store krav til sjølvstende og gode samarbeidsevner.

Arbeidsstad er Nordfjordeid. Løn etter avtale

Er dette noko for deg ?
Ta kontakt for ein uformell prat med styreleiar Kjell Magne Åshamar tel.909 60 274 - eller dagleg leiar Jostein Vonheim tel. 900 24 850

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attestar sendast AS Norsk Fjordhestsenter, Myroldhaug 6770 Nordfjordeid, innan 15.mars 2015.

e-post: jostein.vonheim@norsk- fjordhestsenter.no27.01.2015
Hallkort


AS Norsk Fjordhestsenter justerer satsane for hallkort frå 01.02.2015:
½ årskort kr. 2000.- (frå 1.02.15-30.06.15 og 01.07-31.12.2015) refusjon for dei som har betalt for januar.
Månadskort kr. 500,-
Vi innfører 10 gongars kort kr. 500,- som skal betalast på forskot til 3790 07 14905 merk med namn og 10X, og gje tilbakemelding til post@norsk- fjordhestsenter.no etter kvar gang. Vi håpar dette kan være eit godt alternativ for dei som nyttar hallen skjeldan.

12.12.2014
HINGSTEUTSTILLING 2015


Velkomen til «Hingsteutstillinga for Fjordhest 2015» og «Fjordhest for Folket»
Vi ønskjer alle velkomne til spennande og underhaldande dagar på Nordfjordeid frå onsdag 29. til og med laurdag 2. mai 2015.
Bruksprøve for 4 år gamle hingstar onsdag 29. og torsdag 30.april på Norsk Fjordhestsenter. Hingsteutstilling for hingstar 3 år og eldre 1. og 2. mai.
Unghestskue i Førde laurdag 25.april, og i Nordfjord på Breim tysdag 28. april. (Datoane for arrangementa er ønska datoar frå arrangør, og ikkje endeleg fastsette.)
Årsmøte i Norges Fjordhestlag og Fjordhorse International onsdag 29. april på Nordfjord Hotel.

Welcome to Stallion exhibition Nordfjordeid 2015
Information to foreign guests about 2015 Norwegian stallion show and international meetings.
25th April Young horse show in Førde (The date are not finally appointed yet)
28th April 10 am Young horse show in Breim ( The date are not finally appointed yet)
29th April International Fjord Horse Conference in Norsk Fjordhestsenter, Nordfjordeid
29th April and 30th April Performance test for 4 years old stallions Norsk Fjordhestsenter.
29th April 17.00 pm General Assembly of Fjord Horse International and Norges Fjordhestlag in Nordfjord Hotel, Nordfjordeid
1st and 2nd of May Stallion exhibition in Nordfjordeid15.09.2014
KURS I TRENING OG FØREBUING AV HEST TIL KONKURRANSE OG UTSTILLING
Norsk Fjordhestsenter har den glede å invitere til kurs I trening og førebuing av hest til sport og utstilling på hesten sine premissar. Kurset er på Norsk Fjordhestsenter laurdag og søndag 1. og 2. november 2014. På programmet står tema som hestens fysiologi og psykologi, og korleis best førebu seg til konkurranse/utstilling. Kor lang tid ein treng for å nå toppforma og kva utfordringar ein kan møte undervegs. Foredragshaldarar er tre dyktige fagpersonar med lang erfaring innanfor kvar sitt fagområde, så dykk kan sjå fram til eit interessant og kompetansehevande kurs.

LAURDAG 1.NOVEMBER
09.00 – 09.10 Opning av kurset
09.10 – 10.15 Fornuftig opptreningsprogram for hest med tanke på tid, treningsmengde og ulike øvelsar ved kiropraktor Henriette Svendsen
10.15 – 11-15 Fysiske og psykiske forhold ved hesten som ein må ta hensyn til ved intensiv trening. Ved veterinær T.Nes Hjelle.
11.15 - 12.00 Demonstrasjon av helsesjekk ved kiropraktor Henriette Svendsen
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Korleis få ein hov i balanse. Hovslagarmester Odd A. Otterstad
14.00 – 15.00 Bruk av høghastigheitskamera i hovslagarfaget. Ved Otterstad.
15.00 – 15.30 Kaffipause med noko attåt
15.30 – 17.00 Gjennomgang av ulike unghestar med tanke på hovstell, muskulatur og eksteriør.

SØNDAG 2. NOVEMBER
09.00 – 10.00 Kva kjenneteiknar ein sunn brukshest? Ved veterinær T. Nes Hjelle
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.15 Korrigering av hovar på føll og unghest ved hovslagarmester O.A Otterstad.
11.15 – 12.15 Tannrasp, vaksinering og innvollsnyltarar ved Nes Hjelle.
12.15 – 13.15 Lunsj og oppsummering

Foredragshaldarar

-Veterenær Torbjørn Nes Hjelle.
-Kiropraktor Henriette Svendsen
-Hovslagarmester Odd Anders Otterstad
Kursavgift kr. 750,-/dag ( begge dagar kr.1500,-) inklusiv lunsj betalast inn til kto.nr. 3790 07 14905 innan 15.10.2014 Påmelding til Norsk Fjordhestsenter : post@norsk-fjordhestsenter.no
For nærare informasjon ring 578 64 800 eller 480 38 338 (Asle)

Kurset er ope for alle hesteinteresserte16.01.2014
INVITATION
The Fjord Horse International Board members, with support of AS Norsk Fjordhestsenter, have the pleasure to welcome all the Fjord horse people in Nordfjordeid in occasion of the 2014 Norwegian stallion show and international meetings We specially invite breeders and judges

29th April 10 am Young horse show in Nordfjordeid (as last years in Breim)

30th April International Fjord Horse Conference in Norsk Fjordhestsenter, Nordfjordeid
Program :
10.30 am Welcome by Nils Ivar Dolvik, president of the FjHI Association
10.45 – 12.00 a) Presentation of the Norwegian breeding plan
b) New ideas about the stallion testing
Break with drinks and sandwiches
13.00 – 14.00 Presentation of the tests (stallions- mares) used in other countries (one speaker for each country)
14.00 – 14.30 Debat: Performance tests, is the Fjord horse society on the right direction?
14.30 – 15.00 International breeding development (presentation of yearly statistic tables)
15.00 – 15.30 Debat: How to promote the breeding of the Fjord horse ; ideas about an International breeding show
15.30 Conclusion and end of the Conference

30th April 17.00 pm General Assembly of Fjord Horse International in Nordfjord Hotel, Nordfjordeid Info in due time on www.fjordhorseinternational.org

1st to 3rd of May Stallion Exhibition in Nordfjordeid International Fjord Horse Conference :
* The participation is free of charges!
* Just confirm you will attend to Nils Ivar Dolvik, president of the FjHI, by email: nils.ivar.dolvik@nmbu.no
* To allow the good organisation of this conference, please confirm before 20.04.2014

Links to accommodation: http://www.nordfjord.no/en/ACCOMMODATION/
For any question, don’t hesitate to ask one of the board members!
Looking forward to meet you,
Nils Ivar Dolvik, president
Maureen van Bon, Inger Davidsson, Michelle Delaurier, Jochen Nösinger, board members08.01.2014
EKSTERIØRKURS MED VEKT PÅ BEIN OG RØRSLER
EKSTERIØRKURS MED VEKT PÅ BEIN OG RØRSLER Norsk Fjordhestsenter 22.03- 23.03.2014 Foredragshaldarar Nils Ivar Dolvik og Susan Hellum.

Norsk Fjordhestsenter har den glede å invitere til eksteriørkurs med foredragshaldarar Nils Ivar Dolvik, som er professor ved Norges Veterinærhøgskule og leiar av kåringsnemnda for Fjordhest, og Susan Hellum. Ho har einspisskompetanse på hest som er unik, har vore formann i Norges Ponniavlsforeining, dommar, fått Norsk Hestesport sin heiderspris og Kongens Fortenestemedalje i sølv for sin innsats for dei norske hesterasane og for arbeidet for ponnyrasane internasjonalt.
Laurdag 22.3.
Avlsplanen for Fjordhesten: vektlegging av eigenskapar, ved Dolvik.
Hesten sine naturlege gangartar. Korleis forbetre eigenskapane, ved Hellum.
Beinkvalitet, beinstilling og rørslene si korrektheit, ved Dolvik /Hellum
Samling av hestar for praktisk demonstrasjon i hallen frå 13.00- 17.00.
Søndag 23. mars kl. 9.00- 13.00
Foredrag om patellaopphaking og catching. Ved N.I. Dolvik
Praktisk demonstrasjon.
Rørslene til Fjordhesten – er vi ved avlsmålet ? ved Hellum.
Kursavgift kr. 1250,- inklusiv enkel lunsj begge dagar betalast inn til kto.nr. 3790 07 14905 innan 05.03.2014
Påmelding til Norsk Fjordhestsenter post@norsk-fjordhestsenter.no For nærare informasjon ta kontakt på tlf. 57864800 eller mob.48038338 (Asle) .
Kurset er ope for alle hesteinteresserte !26.11.2013
Ny fjordhestfilm!
Norges Fjordhestlag og Norsk Fjordhestsenter har i samarbeid laga ein promoteringsfilm for fjordhestavlen med bakgrunn i hingsteutstillinga og utvida bruksprøve på Nordfjordeid 2013.

Det vil bli høve å få kjøpt filmen no , og prisen for videoen er kr. 150 + frakt. Dette er ei fin julegave for fjordhestinteresserte.
For bestilling av videoen ta kontakt med Norges Fjordhestlag , Myroldhaug , 6770 Nordfjordeid. E- post: post@fjordhest.no eller tlf. 57864800. Den kan også kjøpes i Norges Fjordhestlags nettbutikk: http://fjord hest.no/nettbutikk

Her er kortfilmen som har fått tittelen : An introduction to Fjordhorse breeding:26.09.2013
OPPDRETT- OG UNGHESTKURS


Norsk Fjordhestsenter, i samarbeid med Eid Fjordhestlag, har den glede å invitere til oppdrett og unghestkurs med Susan Hellum som kurshaldar.
Susan Hellum har ein spisskompetanse på hest som er unik. Ho har vore formann i Norges Ponniavlsforening, dommar, fått Norsk Hestesports hederpris og Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sin innsats for dei norske hesterasane og for arbeidet for ponnyrasane internasjonalt.
Laurdag 9. november kl. 9.00 -12.00
Foredrag der tema er :
Viktigheita av at Norge som moderlandet til fjordhesten tek vare på rasepreget i avlsarbeidet.
Korleis vi best behandlar unghesten på hesten sine eigne premissar i handtering, stell og bruk.
Om hesten sin naturlege adferd.
Samling av føl og unghestar i hallen frå 13.00- 16.00.
Vurdering av dei frammøtte unghestane og kva potensiale dei har.
Søndag 10. november kl. 9.00- 14.00.
Foredrag om kva eigenskapar ein må vektlegge for å produsere eit godt individ for avl og bruk.
Presentasjon av ulike hingstar og hopper i hallen. Finne gode avlskombinasjonar.
Kursavgift kr. 700 inklusiv enkel lunsj begge dagar betalast inn til kto.nr. 3790 07 14905 innan 01.11.2013. Påmelding til Norsk Fjordhestsenter post@norsk-fjordhestsenter.no For nærare informasjon ta kontakt med Asle Espe 48038338 eller Siri Endal 90565652.
Kurset er ope for alle hesteinteresserte !31.08.2013
NYTT FRÅ AS NORSK FJORDHESTSENTER - AUGUST 2013


Avlssesongen
På hingsteutstillinga i vår kjøpte Norsk Fjordhestsenter ny avlshingst. Det blei  4 år gamle Ninjar etter Heros under  Ninrosa . Han blei beste hingst i mellomklassen og fekk 1. premie. På utvida bruksprøve gjekk det svært godt, og han fekk vekta karakter på  8,5. Det er ein trivelig hingst med godt lynne og det att sædkvaliteten er framifrå er viktig  når ein driv ein seminstasjon.  Vi hadde i tillegg eit samarbeid med Hol og Ål Fjordhestlag om 1. premie hingsten Kornvin Freidig. I vårstasjon  hjå oss fekk han 6 hopper, og han gjekk seinare i sesongen i slepp i Hallingdal. Det har vore om lag 30 hopper til hingstane våre totalt, og det er ein stor auke frå i fjor. Drektigheitsprosenten er god på begge.
Ninjar

Semin og reproduksjonskurs
I april arrangerte vi eit semin og reproduksjonskurs for veterinærar som arbeider med reproduksjon på hest. Vi hadde foredragshaldarar frå Uppsala i Sverige, Dr. vet Kerstin Danerius og Dr. Vet Lennart Søderquist i tillegg til stasjonsveterinær Torbjørn Nes Hjelle. Totalt var 18 veterinærar med på kurset, og teorien var på konferanseavdelinga på Nordfjord Hotell medan dei praktiske demonstrasjonane var på seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter. Det var gode tilbakemeldingar på kursopplegget då det ikkje er arrangert slike kurs andre stadar i Norge. I Sverige som har hatt årlige seminkurs dei siste 25 åra, hadde for få påmelde i år for gjennomføring. Difor deltok  3 svenske veterinærar  på vårt kurs.

NM for fjordhest.
NM for fjordhest vart arrangert på Norsk Fjordhestsenter og Stall Ivar Os i perioden 8. - 13. juli. Etter ein hektisk periode med planlegging og tilrettelegging var arenaen klar for dette store arrangementet,  som engasjerer så mange. Meisterskapen opna med opptog, og det var eit vakkert syn med alle dei velstelte ekvipasjane på rekke og rad, først på travbana , vidare til oppstilling på bana på senteret med høgtideleg opning. Veret under meisterskapen var bra bortsett  frå tirsdagen, og det verka  som alle fjordhestar, ryttarar, kuskar, arrangørar og puplikum hadde det fint desse dagane. Vi  gratulerer  seniorvinnar  Signe Hoff Johannesen og Mæhlums Argus, og juniorvinnar Charlotte Lefdal og Snorre med sigeren samanlagt . Det var mange sterke kandidatar i begge klassene, og  stor spenning om kven som trakk det lengste strået. Tilbakemeldingane på NM arrangementet har vore svært gode, og det må gjevast mykje ros til stemneleiinga og alle ildsjelene for god tilrettelegging og gjennomføring. Det er berre å håpe at andre lag vil ta på seg oppgåva med å arrangere og dermed føre NM- tradisjonen vidare.
NM-
arenaen

Turisme
Norsk Fjordhestsenter  har hatt auka aktivitet og omsetning når det gjeld turistriding. Vi starta opp med to turar for veka i Hjelmelandsdalen tidleg i juni med lokale deltakarar. Frå 23. juni har vi hatt tilbod om riding kvar dag i tillegg til at vi har hatt dagleirar. Den vakre naturen med godt utbygd løypenett på Harpefossen og med sætrevegane i området, har gjort rideturane der til ein populær turistaktivitet. Det at ein har klart å engasjere fleire lokale folk til å ri, er og positivt med tanke på rekrutteringa til ridekursa våre haust og vinter.  For å markere slutten på ridesesongen i Hjelmelandsdalen, inviterte Fjordhestsenteret og Harpefossen Skitrekk til gratis ridedag med is, brus og andre aktivitetar. Det var populært, og allereie før start var det møtt fram eit femtitals personar som ville nytte tilbodet.  Samarbeidet ein har hatt med Harpefossen skisenter har vore positivt for begge partar, og ein er samde om at ein vidareutviklar tilbodet for komande sesongar.
Turisme
      

01.03.2013
SOMMAREN 2013 - DAGLEIRAR
AS Norsk Fjordhestsenter arrangerer dagleirar i vekene 26 og 27.

Nybegynnarar – Øva
Nedre aldersgrense 10 år.
Måndag – fredag kl. 1000-kl.1600Aktivitetar:
  • Foring og stell av hest
  • Riding; sprang og dressur
  • Voltige
  • Teori m.m.

Ta med nistepakke. Vi serverer drikke og frukt.

Pris kr 690,-.

Påmelding seinast kl. 1600 dagen før.
E-post:post@norsk- fjordhestsenter.no
Telefon: (+47) 5786 4800

01.03.2013
SEMIN OG REPRODUKSJONSKURS HEST
Nordfjordeid 5-7. april 2013

Nytt og spennande kursopplegg for deg som er veterinær og som arbeider med reproduksjon på hest. Oppfrisking av dine kunnskapar på emnet samt fordjupning på det siste nye på området.Foredragshaldarar :
Kerstin Darenius: Vet.med.dr. med lang praktisk erfaring frå stutterivirksomheit og tidigare arbeidet ved Sveriges Landbruks universitet. Driver foretaket Caballa/Select Breeders Service – Sweden.
Lennart Søderquist: Professor i Husdjurens Reproduktion ved Sveriges Landbruks Universitet.
Torbjørn Nes Hjelle er stasjonsveterinær på seminstasjonen til NFHS og blir den som har ansvaret for dei praktiske demonstrasjonane under kurset.

Kursavgift seminkurs kr. 6800,- . Påmeldingsfrist 5. mars. Minimum 20 deltakarar.
Kurs og overnattingsstad er Nordfjord Hotell som er eit av dei beste konferansehotella i Nordfjord. Teorien er i konferanseavdelinga på Nordfjord Hotell, medan dei praktiske demonstrasjonane blir på Norsk Fjordhestsenter.

Norsk Fjordhestsenter og Eid Veterinærkontor ynskjer veterinærar og personell ved avlsstasjonar velkomne til ei interessann og lærerik kurshelg på Nordfjordeid. Det har ikkje vore arrangert reproduksjonskurs siste tiåret i Norge og nytt difor dette tilbodet. Påmelding til post@norsk- fjordhestsenter.no, og vi sender stadfesting på tildelt plass. Ver tidleg ute med bestilling av eventuell fly billett. Vår nærmaste flyplass er Sandane og flytida frå Oslo dit er 45 min. For nærare info ta kontakt med AS Norsk Fjordhestsenter , tlf 578 64800 eller mob. 48038338

18.02.2012
SEMINHINGSTAR PÅ NORSK FJORDHESTSENTER 2012
Norsk Fjordhestsenter har inngått avtale om leige av hingstane Merinas Emil og Lunner Per komande sesong. Lunner Per blir på stasjonen fram til midten av juni, då han seinare på sommaren skal gå i slepp i Telemark. Merinas Emil blir på senteret fram til NM startar omlag 10. juli.

Lunner Per er ein 9 år gammal grå 2. premie hingst etter 1. premie foreldra Lunner Gråen og Haug Lisa.
Lunner Per har eit godt preg , god kropp, tørre, gode bein og svært gode rørsler. Han er av ei god brukshestlinje, og leverte eit godt resultat på utvida bruksprøve som 4 åring. Testresultatet var på gode 8,7 og han var nr. 2 i årgangen, og både i arbeidskøyring og køyring i trafikk fekk han 10 poeng.
I avlen har han enno vore lite nytta , men har ein son kåra i Sverige og nokre gode hopper i Norge. Lunner Per har dokumentert framifrå sædkvalitet.

Lunner Per N- 03-2611

Foto: Laila Kolvik
Linker til:
Dommerkort
- Utvida bruksprøve - Oppføring i hingstekatalogen

Klikk på bildene for å se dem i stort format. Fotograf: Ingvild N. Sveen

Merinas Emil er ein 7 år gamal 1. premie hingst.
Han er son av Knapstadprinsen og Merina etter Sylvstein. På utvida bruksprøve var han testvinnar med gode 8,6. Han har eit svært godt eksteriør med 10 poeng for type og preg, og 9 i heilheit. Merinas Emil har delteke på NM siste to åra, og blitt beste unghest (BUF) i 5- og 6-årsklassen . Han har starta godt i avlen med mange kvalitets avkom.Merinas Emil N-05-2627

Foto: Dan Watanabe, USA
Linker til:
Dommerkort
- Utvida bruksprøve - Oppføring i hingstekatalogen

Klikk på bildene for å se dem i stort format. Fotograf: Ingvild N. Sveen

 

For nærare info ta kontakt med Norsk Fjordhestsenter +47 57864800 eller Asle Espe +47 48038338, Jostein Vonheim +47 90024850.

01.03.2010
Presentasjon av seminhingstene 2010
Her kan du laste ned en presentasjon av årets seminhingster.

Dokumentet er i pdf-format, og er på 5,54 MB (tar lang tid å laste ned). Høyreklikk på bildet og velg "lagre som" eller "lagre lenke som":

28.02.2010
Referat frå tur til USA januar 2010
Norsk Fjordhestsenter har eit godt samarbeid med fjordhestmiljøet i USA. Ein har gjennom mange år hatt kontakt med Phillp Odden om samarbeid og eksport av frosen sæd. I desember i fjor vart det eksportert 17 doser av hingstane Pera Krossen og Uno. I August 2009 hadde vi besøk av ei gruppe på ca. 30 personar frå USA på Norsk Fjordhestsenter. Mange av dei hadde fjordhest, og vi fekk nye kontakter som vi har kontakt med.

I prosjektet Fjordhestsemin 2010 har ein i marknadsføringsdelen hatt presentasjon av tilbodet ved seminstasjonen til USA som eit av tiltaka. Nye kontaktar med fjordhestoppdrettarar i USA har gjort at prosjektgruppa beståande av Karl Vie, Jostein Vonheim ,Torbjørn Nes Hjelle og Asle Espe vart invitert til å delta på utdanningsforumet og årsmøtet til Norwegian Fjordhorse Registry i Washington D.C.

Farmbesøk hos Curtis Pierce.

Curtis Pearce er sekretær i den Amerikanske Fjordhestforeninga, og han henta oss ved hotellet torsdag den 14. Januar. Turen frå Washington D.C. til farmen tok 2 timar i bil og gjekk gjennom variert landskap på gode motorvegar. Etter omvisning og lunch på farmen, såg vi på fjordhestane som var tre hingstar, hopper og ungdyr. Hingstane var Ulend, ein grå son etter Erlend og ein raudblakke Wynn etter Fløtren og ein ulsblakk hingst som heitte Bayshore Simen. Hestane gjekk ute heile døgnet på store inngjerda område med opne hus, der hestane kunne søke ly for dårleg vær. Alle hestane vart nøye vurdert og fekk sine kommentarar sett med norske auge. Den hoppa vi likte best var ei ulsblakk hoppe med den norske hingsten Modellen i stamma. Curt Pearse har bestemt seg for å inseminere ho med Perakrossen.

Med på turen var og presidenten Dan Watanabe i den Amerikanske Fjordhestforeninga og kona Solveig , og begge imponerte med sine kunnskap om fjordhestslekter.

UTDANNINGSFORUMET OG ÅRSMØTET TIL NFHR:

Utdanningsforumet kan samanliknast med vårt eige haustmøte i Norges Fjordhestlag, og samlar om lag 100 fjordhestoppdrettarar frå heile USA og Canada. Programmet for forumet var variert og var om blant anna dressurkøyring, farge genetikk, foring, inseminering, norsk og tysk avlspresentasjon og div. emne om helse. Det var og interessant å høyre foredraget til Pat Wolf frå Canada om temjing av hest.

Totalt fekk vi fire frå Norge 3 heile timar til disposisjon til å presentere norsk avl. Karl Vie orienterte om utviklinga i den norske fjordhestavlen frå eldre tider fram til i dag. Han synleg- gjorde korleis typen har forandra seg i forhold til kva fjordhesten har blitt brukt til, og viste at den typen vi avlar i dag er lik hingstane rundt 1900-talet som til dømes Njål og Kåre. Karl Vie informerte og om dei ulike fargane på fjordhest.

Jostein Vonheim orienterte om Norsk Fjordhestsenter, eigarforhold, drift, nasjonale og internasjonale oppgåver om hingsteutstillinga, utvida bruksprøve på Nordfjordeid.

Asle Espe orienterte om drifta ved seminstasjonen, prosjektet Fjordhestsemin 2010 og om hingstane vi har produsert frosen sæd av og dei vi skal ha i seminteneste 2010.

Torbjørn Nes Hjelle orienterte om det praktiske og tekniske rundt fersk- og frosen-sæd behandling og produksjon. Han informerte om prøvetakingsregime og om samarbeidet ein har med GENO.

Vi hadde møte med Phillp Odden som er importør av den frosne sæden av hingstane Uno og Perakrossen. Han informerte om erfaringane han hadde gjort med myndigheitene ved importen og kva ein må gjere forandringar på. Vi hadde gjennomgang av avtale ved sal av sæd og om oppbevaring hos veterinærklinikk i Wisconsin. Det ser ut til at dei dosane vi har sendt over er tinga på allereie. Phillp Odden var godt fornøgd med presentasjonen vår av dei fire norske hingstane Perakrossen, Uno, Terneprins og Torset blakken. Presentasjonen innheld opplysningar om stamme, bedømmelse, bruksprøver, bilder og resultat til avkom. Phillp hadde ynskje om at vi kunne tilby sæd av ein ulsblakk hingst til den amerikanske marknaden. Ulsblakk er ein populær farge i USA og den linja dei har ulsblakke hestar etter er frå dei norske hingstane Modellen og Montano. Dette er søner av 1.premie hoppa Modella etter Kviten under Monlaug.

Årsmøtet til NFHR var organisert på ein annan måte enn det vi forbinde med eit årsmøte i Norge. Når det gjeld val hadde det vore ein nominasjon i forkant av årsmøte, der dei med flest stemmer vart valt inn i styret til foreininga. Det var presentasjon av desse på møtet, og kva saker dei skal arbeide med og kva ansvarsområdet dei har. Ny formann etter Dan Watanabe vart Howard Fiedler, han har tidlegare vore formann i foreininga. H. Fiedler orienterte om statusen for føregåande år og kva planar som låg føre for 2010. Det var få innlegg frå årsmøtedeltakarane.

Ein god Norges venn er Phil Prichard og om kvelden inviterte han oss ut på middag, etterpå køyrde vi til Washington D.C. Her fekk vi sjå dei mest kjende bygga som The White House , Lincoln Monument og the Capital. På 80 – talet var Phil den som hadde ansvaret for the Big Lift, der om lag førti fjordingar blei eksporterte til USA frå Norge. Jon Hegdal var leiar i Norges Fjordhestlag på denne tida, og Phil fortalde kor viktig han var for samarbeidet mellom Norge og USA.

MINNESOTA.

Søndagen etter årsmøte blei vi inviterte til farmen til Debbie og Lute Ulrich i Minnesota. Avstandane i USA er store og for å nå dit tok vi fly frå Washington D.C. til Chicago og vidare til Wisconsin. Vi reiste i lag med Howard Fidler, leiaren i NFHR og kona Sofie, og hadde ein hyggelig lunch i lag med dei. Dei hadde 23 fjordingar og av dei tre hingstar. Dei hadde berre nytta frosen sæd dei ti siste åra og med godt resultat.

Ulrich farmen som vi kom til hadde 9 fjordingar, og blant dei den grå 23 år gamle Erlend. Erlend er ein sterkbygd hingst med eit godt rasepreg, han har føre, men litt korte bein og viste aktive gode rørsler under rytter. Han blir fortsatt brukt i avl på farmen og Debbie har tre hopper som ventar føl etter han til våren. Ho ville at vi skulle vurdere alle dyra og kva norsk hingst som passar dei ulike hoppene. Den hoppa som var av best kvalitet var Fjordgun ei dotter av Felix. Ho var av svært flott type med langlagd kropp og gode rørsler.
Oppholdet hos Debbie og Lute varte frå søndag kveld til onsdag morgon, og Debbie hadde laga til eit variert program for oppholdet. Vurdering av hestane, korleis manke hesten for å få fram det beste i den. Vi trefte veterinæren som dei nytta på farmen, som hadde planar om å legge inn embryo av den beste hoppa inseminert med Perakrossen på ei surrogathoppe.

Vi vart svært godt mottekne og vart innkvarterte i eige husvære i same hus som stallen, og vi fekk god bevertning. Eit populært innslag i besøket var køyring med snøscooter, og dei hadde tre stykke til disposisjon. Vi køyrde i løyper rundt om på den 600 mål store eigedomen.

Besøk på ein veterinær klinikk i nærheita av der Debbie Ulrich bur. Dei hadde god erfaring med å legge inn embryo på hoppe og hadde oppnådd gode resultat med det. Der var 20 hopper som dei nytta som surrogat mødre (avdanka travarhopper kjøpt for 200 $ pr. stk.) På klinikken var 6 hingstar klar for tapping og dei hadde mange hopper som skulle inseminerast av di trav oppdrettarar ynskte foling rett etter nytt år. Dette for at avkoma skulle ha beste forutsetningar for å starte i 2 års løpa.

Med på besøk hos familien Ulrich var også Dan Watanabe og kona Solveig. Dei kjem til Norge i mai og skal vere til stades på unghestskua i Førde og Breim i tillegg til hingsteutstillinga. Dei har planar om å kjøpe unghingst i Norge. Elles er det om lag ti personar frå USA som har planar om å kome til Norge og hingsteutstillinga. Då har vi klart ei oppgåve å ta oss av dei på ein god måte.

16.10.2009
FJORDHESTEN MED VIKTIG ROLLE I TYSK FILMINNSPELING.
Norsk Fjordhestsenter fekk førespurnad om å stille med 3-4 fjordhestar i ei tysk filminnspeling i Kalvåg. Vi reiste til Kalvåg for å få vite om kva oppdraget gjekk ut på og om vi kunne løyse det

Dette virka interessant og vi tok utfordringa på strak arm. Det er Studio Hamburg som produserer filmane , og filmen i Kalvåg var den første i ein serie som skal gå over heile Tyskland på den største tv- kanalen RTL. Budsjettramma på filmen er på 35 millionar, og kanalen reknar med eit sjåar tal på 12 millionar. Det tyske folk er svært fasinert av den norske naturen med fjord og fjell , og tv- seriar innspelt i slike omgjevnadar har blitt ein trend. Denne filminnspelinga kan samanliknast med vår norske serie Himmelblå.

Siste veka i juni reiste vi med 7 fjordingar derav to føl til Kalvåg og filminnspeling. Det var lange dagar med filming og hestane skulle være i kulissane heile tida. Alle scener vart filma frå minst tre kantar og dette var utfordrande for oss. Det meste av filminga føregjekk på gamle Smørhavn Handelsstad , men det var og opptak på Grotlesanden. Totalt blei det 8 dagar med filminnspeling ,og konklusjonen frå dei tyske filmfolka var at dei var svært nøgde med innsatsen til fjordhestane. Hestane og det unike landskapet danna ei flott ramme rundt innspelinga.

Når ein veit at serien kan få få eit sjåartal på 12 millionar, er dette svært god marknadsføring av Fjordhesten. Det er planar om filminnspeling i Norge i 2010 og då skal filminnspelinga vere ved ei stavkyrkje.Truleg blir Fjordhesten då og med som aktør som representant for det urnorske.15.10.2009
AMERIKABESØK PÅ NORSK FJORDHESTSENTER
Ei gruppe på 30 personar frå USA besøkte Norsk Fjordhestsenter 28. August .Dei var på ein 10 dagars tur som starta på austlandet med besøk på museum, gamle gardar og stavkyrkjer. Eit av måla for turen var å få oppleve den norske treskjeringskulturen . Reiseledar for turen var Phil Odden, og han er ein av dei fremste treskjerarane i USA. Svært mange i gruppa var opptekne av fjordhesten og hadde sjølv mange fjordingar. Vi har gjennom fleire år hatt kontakt med Phil Odden angåande samarbeid om semineksport, og besøket på Norsk Fjordhestsenter gav oss ei fin muligheit å presentere semintilbodet.

Vi hadde på førehand planlagt eit 3 timarsprogram med informasjon om NFHS, omvisning,køyre og ride oppvisning og presentasjon av avlsdyr.
Styreleiar Kristen Hundeide og dagleg leiar Jostein Vonheim ynskte velkomen, og ein starta med omvisning i seminstasjonen. Jostein, Kristen og stasjonsveterinær Torbjørn Nes Hjelle informerte om drifta, eksport og svarte på spørsmål frå dei besøkande.

Det var omvisning i stallen og ein viste fram skulehestane. Det er stor interesse for alle fargevariantar på fjordingen i USA ,og vi hadde eksemplar av alle bortsett frå gulblakk.
Norsk Fjordhestsenter er så heldige at vi har oppstalla Norges- meisteren for fjordhest samanlagt nemleg Faun Prins . Brukar av hesten er Annifrid Ueland og ho reid eit dressurprogram i ridehallen for amerikanarane. Sølvvinnar i NM var senteret sin skulehest Monifax (tidlegare kåra) utleigd til folkehøgskuleeleven Beate Hausken. Ho viste hesten i eit dressurkøyringsprogram. Gull og sølv vinnarane innfridde med sine program, og dei amerikanske var imponerte.
Seminsesongen er over, men vi hadde to avlshingstar å presentere. Linje skaparen Fjølestaen som står for det solide og sterke i norsk avl og som det har vore stor interesse for i USA, vart først mønstra og seinare vist laus i hallen. Vi hadde laga til info om stamme, resultat frå test, eksteriørvurdering, premiering og avkom. Den andre hingsten vi presenterte var 3-åringen Uno, som er svært ulik førstnemde Fjølestaen.Uno er lettbygd, av svært god type og med flott utstråling. Han er smalbygd, men med god opptrening har han høve til å utvikle seg godt. Ei av dei amerikanske oppdrettarane var svært interessert i å kjøpe han, og vi har dialog om å sende frosen sæd etter han no i første omgang.
Vi viste ei gruppe ungdyr etter Perakrossen, som har vore seminhingst to føregåande sesongar, og som vi har nedfrose sæd av til USA eksport. Det var to åringshopper, to hingsteføl og eit merraføl. Amerikanarane og deriblant Phil Odden syntest det var god ei god gruppe med høgstilte, lettbygde med gode kroppar, korrekte bein og bevegelsar. Det danna eit godt grunnlag for å sei kor avlssikkerheita til Perakrossen er.

Som avslutning på programmet til det svært entusiastiske publikumet vårt hadde vi eit innslag med ein ridande felespelar, Egil Syversbråten. Amerikanarane set stor pris på folklore.
Det var høve til å ri for dei som ønskte det, og det var høve å kjøpe fjordhest effekter.Phil Odden sa at han ville komme med ei ny gruppe i aug. 2010.01.06.2009
Seminhingst 2009


UNO N-06-2645
Fotograf: Kjersti Nerbråten


Uno står til avlsteneste på Norsk Fjordhestsenter.Han blei kåra på Eid 9.mai og er ein lettbygd hingst av svært god type og har svært godt fjordhestpreg.Vakkert hovud, langlagd kropp med lang velforma hals.Ledige rørsler .Uno fekk eksteriørpoenga 9878 8.
Stamtavla til Uno er sterk med 1.pr hingsten Ljosprins til far.I hans linje finst typesterke hingstar som Felix, Ljos Ninn og Haugjo.Mora Larstun Sanna er av god hoppeslekt og i stamma kan ein blant anna nemne Heidi og Fjellmøy.

Linker til: Dommerkort - Oppføring i hingstekatalogen


Fotograf: Fam Gjøringbø


Les mer om semin og seminhingstene her01.02.2009
Seminhingst 2009
RONNJO N-04-2661

Ronnjo er ein fem år gammal hingst som har svært gode utstillingsresultat å vise til.Han var nummer to av tre-åringane på hingsteutstillinga i 2007, og i 2008 var han nr. 1 i kvalitet og fekk 2.premie i mellomklassa. Han gjennomførde ei svært god utvida bruksprøve med 361 poeng som gav ein vekta karakter på 8.6, og han fekk blant anna 10 poeng på arb.køyring,køyring i trafikk ,åtferd på stall og lynne.Eksteriørpoenga var gode 9989-9 (sjå dommarkort).
Ronnjo er ein svært vakker hingst og er av svært god type,har velansatt hals med god nakke og skulder,elles harmonisk kropp.Rørslene er ledige og svært gode.Mor er Daysy og mor til fire premierte hingstar,av dei tre med 2.pr. og ein med 3.pr og ho har og høgt premierte døtre.Far til Ronnjo er Mykletind som er 1.premiert og kåra i tre land.I neste ledd på stamtavla er Fjølestaen , etter Luntor Vital og begge desse har gjort seg sterkt gjeldande i avlen.

Linker til: Dommerkort - Resultat for utvida Bruksprøve - Oppføring i hingstekatalogen


Klikk på bildene for å se dem i stort format. Fotograf: Ingvild N. Sveen01.06.2008
SEMINHINGSTAR PÅ NORSK FJORDHESTSENTER 2008
.

Merinas Emil N-05-2627
Linker til: Dommerkort - Oppføring i hingstekatalogen


Klikk på bildene for å se dem i stort format. Fotograf: Ingvild N. Sveen


Perakrossen N-04-2657
Linker til: Dommerkort - Resultat utvida bruksprøve - oppføring i hingstekatalogen
Klikk på bildene for å se dem i stort format. Fotograf: Ingvild N. Sveen
09.12.2007
Prisløna fotograf med fokus på fjordhesten
Den engelske fotografen Tim Flach reiser verda rundt for å fotografere ulike hesterasar. Han har vore i Mongolia, Kenya, Usa, Island, Russland, India, Frankrike før han no er på Nordfjordeid.

Første turen hit var i midten av september då han var rundt om på ulike stadar for å finne dei perfekte lokalitetane for fotograferinga. Valet fall på Heggjadalen. No er han tilbake for å utføre jobben, og får god hjelp av dei tilsette ved fjordhestsenteret.

Grunnen til at Tim Flach reiser verda rundt er at han er engasjert av eit forlag frå New Zealand om å lage ei bok om dei ulike hesterasane. Fotograferinga så langt har gjeve mykje medieomtale, og fjernsynskanalen Discoverys Animal Planet er ein av dei som følgjer arbeidet til Tim Flach. Han er genuint interessert i dyr generelt og spesielt hestar. Han legg mykje tid og krefter i å få mest mogleg ekte bilete, noko bileta på heimesida hans er døme på. Det er svært viktig for Tim at det er i Norge og på Vestlandet at bileta av fjordhesten blir tekne.

Det er nytta tre hestar i fotograferinga, og Norsk fjordhestsenter sin avlshingst Perakrossen er sjølvsagt ein av dei. Han var spiss på hingsteutstillinga mai-07, og fekk god omtale på grunn av sitt gode fjordhestpreg. Elles er det to hopper med i fotoseansen. Det er veldig interessant å vere med på fotoprosjektet og å sjå korleis fotografen arbeider. Det blir svært spennande å sjå bileta som Tim tek i den storslåtte naturen i Heggjadalen. Resultatet av to dagars intensiv fotografering blir 4-5 bilde som blir med i boka til Tim Flach. Boka kjem ut i oktober 2008.
Norsk fjordhestsenter får løyve til å bruke bileta på sine heimesider og i marknadsføringa si.


08.12.2007
SEMINHINGSTAR PÅ NORSK FJORDHESTSENTER 2008
Under føresetnad av at hingstane vert kåra under hingsteutstillinga på Eid-08, skal hingstane Perakrossen og Merinas Emil stå til avlsteneste på seminstasjonen på Nordfjordeid sesongen 2008.

Merinas Emil
(klikk på bildet for å se det i større format)

Perakrossen
(klikk på bildet for å se det i større format)

Perakrossen N-04-2657 var seminhingst i 2007, og var populær blant anna på grunn av si stamtavle som er litt utanom dei vanlegaste slektene. Han har Pera Gut som far og mor er Myklekrossa som er etter Myklestaden.

Pera krossen var nr.1 i kvalitet som 3-åring i 2007. Han fekk svært gode karakterar 98888 og 9 på bruksegenskapar, lynne og veterinære anmerkningar. Omtalen var oppsynt hingst av svært god type, pent hovud. Harmonisk og god kropp.Velstilte tørre og gode bein. Ledige taktfaste rørsler.
Mål: 148-157-177-20-7,5

Merinas Emil har vi leigt for sesongen 2008 om den blir kåra. Den er etter Knapstaprinsen under Merina etter Sylvstein. Knapstadprinsen var spiss som 3-åring, Merina i kvalitet som 3-års og Sylvstein var 1.premiehingst.

Merinas Emil var nr.1 i kvalitet og Dagens hest på unghestskuet på Breim våren 07. Han fekk karakterane 99888 og omtalen var oppsynt, vakker av svært god type. Harmonisk og sterkbygd kropp. Tørre føre,velstilte bein. gode rørsler, spesielt i trav.

Les mer om semin her

20.05.2007
ÅPNING AV SEMINSTASJON OG NY RIDEHALL
Torsdag 3. mai 2007 åpnet offisielt den nye seminstasjonen for fjordhest på Norsk Fjordhestsenter. Samtidig ble den ny ridehallen på Norsk Fjordhestsenter også åpnet.

1. september 2006 stod den nye ridehallen på 20 x 40m klar til bruk, men den ofisielle åpningen av ridehallen var samtidig med åpningen av seminstasjonen 3 mai 2007. Ridehallen er finansiert av et lån fra Fjordane Folkehøgskule samt forskutterte spillemidler fra kommunen, mens seminstasjonen er fullt ut finansiert av Fjordhestsenteret. De to byggene har en samlet kostnadsramme på 5,2 millioner kroner. Det er søkt om statlig støtte for seminstasjonen, men det er enda ikke avgjort om søknaden vi bli innvilget.

Onsdag 2. mai var undertegnede på omvisning på seminstasjonen samt vitne til tapping av hingsten Krogs Balder. Bildene fra denne seansen og bilder fra åpningen av seminstasjon/ridehall finner du her.

Les mer om semin her

Ellers kommer det en fyldig artikkel om seminstasjonen i neste "Fjordhesten", Norges Fjordhestlags medlemsblad

19.05.2007
SEMINHINGST 2007
Perakrossen er den andre av to hingstar som skal stå i avlsteneste på seminstasjonen ved Norsk fjordhestsenter sesongen 2007.

Hingsten stod som nr. 1 i kvalitet som 3-åring ved utstillinga på Eid i 2007. Han fikk meget gode karakterer 8999 hvorav 9 på rasetype og preg, 9 på bruksegenskaper og 9 på lynne og veterinære anm. Omtalen var som følger: Oppsynt hingst av meget god type. Pent hode. Harmonisk og god kroppsbygning. Velstilte, tørre og gode bein. Ledige, taktfaste bevegelser. Mål: 148-145-157-177-20-7,5

Perakrossen er etter Pera Gut og under Myklekrossa e. Myklestaden.

Link til dommerkort 2007

Les mer om semin her01.03.2007
UTVIDA BRUKSPRØVER FOR FJORDHEST 2007
Oppstart av utvida bruksprøve vil bli på Norsk fjordhestsenter mandag 26.mars. Frammøte vil bli søndag 25.mars der alle hingstane skal visast i køyring mellom kl.14.00 og 18.00. I år er det 9 hingstar som har meldt frå om at dei møter til prøva, det er ein 5-åring og åtte 4-åringar. Her er lista over hingstane:

1 Torsetblakken N-02-2617 eig Sunnfjord fjordhestlag
2 Heirumsblakken N-03-2541 Ronny Ove Smedsmo
3 Fattnes Jonas N-03-2659 Kvinnherad og I.Ryfylke fj.hestlag
4 Lunner Per N-03-2611 Kristian Bakken
5 Skråruds Gråtass N-03-2505 Anja I. Midtbø
6 Solli Gråen N-03-2569 Ørsta og Volda fj.hestlag
7 Jupiter Skovå 03-667 Sigmund Nesvik
8 Elvar N-03-2511 Hilde D.Fladby
9 Vier Rane N-03-2735 Hans E.Stendal


Hingstane skal gjennom ein 5-vekers test der eksamensdag blir torsdag 3.mai. Hingstane skal skal testast i køyring og ridning der framferd, kapasitet og utvikling blir vurdert. Lynnet,bevegelsar og viljen til samarbeid blir vektlagt. Formålet med testen er å registrere visse arvbare eigenskapar under så like forhold som mogleg. Knut Karlsen er den som har ansvaret for gjennomføringa av testen.

01.02.2007
SEMINHINGST 2007
Rudsmo Råssar er den eine av to hingstar som skal stå i avlsteneste på seminstasjonen ved Norsk fjordhestsenter sesongen 2007.

Hingsten har i utstillingssamanheng greidd det få hingstar har gjort før han nemleg å stå som nr.1 i kvalitet både som 3- og 4-åring. Han hadde ei svært god utvida bruksprøve med 353 poeng som gav ein vekta karakter på 8,4. Dette plasserte hingsten som nr. 2 blant dei 7 testa hingstane i 2006.
På hingsteutstellinga på Nordfjordeid i 2006 fekk han dei gode poenga 9988 og 9 for eksteriør og rørsler med slik omtale: Langlagd hingst med meget godt preg og kropp. Lite overbein h.f, elles føre velstilte bein. Godt skritt og ledig trav. Mål:146-146-156-180-22.0-7.9
Rudsmo Råssar har ei spennande stamtavle med 1.pr hingsten Dalargutt som far og Rossmann som morfar, og han har difor gjeve ein del raudblakke føl. Føla etter han har fått gode omtale og er av svært god kvalitet.

Link til dommerkort 2006
Link til dommerkort 2005
Link til resultater utvida bruksprøveLes mer om semin her01.10.2006
DOBBEL RIDEHALLKAPASITET
AS Norsk Fjordhestsenter har fått dobla ridehallhallkapasitet. Ved skulestart 1. sep. 2006 stod ein splitter ny ridehall på 20 x 40 m klar til bruk.Ny ridehall ved Norsk fjordhestsenter vart teken i bruk 1. september 06. Kapasiteten i den gamle hallen var heilt sprengd på grunn av den store aktiviteten til Fjordane folkehøgskule og det stadig aukande hestetal i Eid. I dag er det 62 hestar oppstalla ved Norsk Fjordhestsenter som til dagleg er brukarar av ridehallen og anlegget ved Fjordhestsenteret.

Det var difor svært gledelig at den nye hallen stod klar til skulestart i haust. Hallen har måla 20mx40m og er bygd saman med den gamle hallen. Ein kan då ha ei bane på 20mx60m, eller ha undervisning med to grupper i kvar sin hall samtidig. Forholda skal difor ligge til rette for ein stor aktivitet ved senteret.

Det har vore eit tett samarbeid med Fjordane folkehøgskule om finansiering av den nye ridehallen. Fjordane Folkehøgskule er den største brukaren av anlegget til Norsk Fjordhestsenter og har i skuleåret 06 / 07 60 elevar på hestelinje fordelt med 50 elevar på første året og 10 elevar som går andre året. folkehøgskulen har forskottert spelemidlane vi får når vi kjem i prioritet.

Brukargruppene er svært godt fornøgde med den nye hallen og muligheitene den har gjeve hestemiljøet i Eid.
Alle som har hest oppstalla ved Fjordhestsenteret får bruke hallane fritt på ledig tid, ( normalt etter kl. 16.00 og fram til kl. 21.00 )
Andre hesteeigarar som ynskjer å nytte hallen kan kjøpe hallkort for ein månad om gongen eller lenger.N-6770 Nordfjordeid
tlf: (+47) 57 86 48 00 
fax: 57 86 48 01

post@norsk-fjordhestsenter.no